Návod na prezeranie galérie:
1. Počkajte, kým sa načítajú všetky náhľady (zmenšené fotografie)
2. Kliknite na náhľad pre zobrazenie príslušnej fotografie.
3. Ked sa otvorí fotografia, môžete použit šípky na presun medzi jednotlivými fotografiami (vľavo=predchádzajúca, vpravo=nasledujúca) alebo použite myš (kliknite na ľavú/pravú stranu fotografie na zobrazenie predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie).